Wrocław
26 - 50
  • Zespół cyberbezpieczeństwa jest działem przedsiębiorstwa w Polsce (poza branżą IT)

Volvo Group kreuje dobrobyt poprzez innowacyjne rozwiązania transportowe i infrastrukturalne. W skład naszej oferty wchodzą samochody ciężarowe, autobusy, maszyny budowlane oraz zaawansowane systemy napędowe dla przemysłu morskiego i innych sektorów przemysłowych. Wspieramy klientów nie tylko poprzez finansowanie, lecz również oferując usługi, które zwiększają ich wydajność i dostępność. Naszym celem jest tworzenie przyszłości opartej na zrównoważonych rozwiązaniach transportowych i infrastrukturalnych.

Polskie zespoły cyberbezpieczeństwa stanowią integralną część globalnych struktur zajmujących się ochroną przed zagrożeniami cybernetycznymi, takich jak: Enterprise IT Security, Group Security, Technology – Product - Devsecops, Infrastructure & Onsite Services – Quality & Security Management – IT Service & Asset Management.

Tak
  • Architektura bezpieczeństwa
  • Bezpieczeństwo aplikacji webowych
  • DevSecOps
  • SOC (monitorowanie i analiza zdarzeń w Centrum Operacji Bezpieczeństwa)
  • SOC (obsługa incydentów w Centrum Operacji Bezpieczeństwa)
  • Threat Hunting i Threat Analysis
  • Zarządzanie ryzykiem - Governance Risk Controls

Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
NIP 525-25-64-839 | REGON 146871262
Tel. 22 535 30 33 | Fax 22 535 30 98

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.