Zamość
 • Warszawa
11 - 25
 • Firma świadcząca usługi związane z cyberbezpieczeństwem - szkolenia, testy penetracyjne, monitoring

Centrum Cyberbezpieczeństwa jest organizacją zajmującą się wieloma wymiarami cyberbezpieczeństwa. Świadczy kompleksowe usługi, zaczynając od blue i red teamingu, czyli monitorowania sieci oraz testów penetracyjnych, a kończąc na szkoleniach na różnych poziomach wiedzy i dostarczaniu narzędzi zwiększających bezpieczeństwo w organizacjach.

Dział cyberbezpieczeństwa składa się z dwóch ściśle współpracujących zespołów - Red Team, który świadczy usługi pentestingu oraz audytowania infrastruktur innych organizacji; oraz Blue Team, który monitoruje i reaguje na zaistniałe zagrożenia. Równolegle dział szkoleń wspiera zainteresowane organizacje w pozyskiwaniu nowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wewnątrz organizacji.

Tak
 • DevSecOps
 • SOC (monitorowanie i analiza zdarzeń w Centrum Operacji Bezpieczeństwa)
 • Szkolenia
 • Testy penetracyjne i Red Teaming

  Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
  NIP 525-25-64-839 | REGON 146871262
  Tel. 22 535 30 33 | Fax 22 535 30 98

  © 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.