Deficyt specjalistów w branży cyberbezpieczeństwa

Wypalony zawodowo specjalista cybersecurity

Źródło: DALL-E

W Europie nadal trwa trend rosnącego zapotrzebowania na specjalistów z dziedziny cyberbezpieczeństwa. Alicja Malok, IT Perm Director w agencji doradztwa personalnego Hays Poland, zauważa, że mimo obecnych wyzwań gospodarczych w Polsce, które ograniczają inwestycje firm w projekty technologiczne, obszar cyberbezpieczeństwa pozostaje wyjątkiem. Firmy zdają sobie sprawę z potencjalnych, wielomilionowych strat wynikających z niedostatecznego zabezpieczenia przed cyberatakami i ryzykiem utraty danych.

Wyjątkowa specjalizacja

Cyberbezpieczeństwo to stosunkowo nowy obszar specjalizacji, co wyjaśnia, dlaczego liczba dostępnych na rynku ekspertów jest znacznie mniejsza w porównaniu, na przykład, do liczby programistów. Co więcej, ogromna skala procesów przenoszonych do świata cyfrowego sprawia, że popyt na takie kompetencje rośnie dynamicznie i trudno nadążyć z możliwościami kształcenia nowych specjalistów w tej dziedzinie. Należy pamiętać, że specjalistą w dziedzinie cyberbezpieczeństwa nie może zostać osoba dopiero wchodząca na rynek. Do pracy w zawodzie niezbędna jest zaawansowana wiedza i wieloletnie doświadczenie pracy w IT.

Wyzwania rekrutacyjne i przyszłe trendy

Obecnie, w procesie rekrutacji specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, rzadko pojawia się wymóg znajomości technologii AI. Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja traktowane są na rynku jako oddzielne specjalizacje. Wystarczającym wyzwaniem dla firm pozostaje pozyskanie osób będących ekspertami tylko w jednej z tych dziedzin. Poszukiwanie kandydatów, którzy posiadają umiejętności w obu dziedzinach, byłoby nie tylko czasochłonne, ale i kosztowne. Niemniej jednak, Alicja Malok przewiduje, że w przyszłości od ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa coraz częściej będzie się oczekiwało kompetencji związanych z AI.

Evention sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
NIP 525-25-64-839 | REGON 146871262
Tel. 22 535 30 33 | Fax 22 535 30 98

© 2024 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.